مقالات آموزشی

آموزش ساختار ترکیب ها و پیشوندها و پسوندها در آلمانی

آموزش ساختار ترکیب ها و پیشوندها و پسوندها در آلمانی

در این آموزش به بررسی ساختار ترکیب های اسم و فعل و صفت و پیشوند ها و پسوندها در گرامر آلمانی می پردازیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 4 دقیقه
آموزش ساختار ترکیب ها و پیشوندها و پسوندها در آلمانی
4 دقیقه

در این آموزش به بررسی ساختار ترکیب های اسم و فعل و صفت و پیشوند ها و پسوندها در گرامر آلمانی می پردازیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
آشنایی با آرتیکل های نومیناتیو، آکوزاتیو و داتیو در آلمانی

آشنایی با آرتیکل های نومیناتیو، آکوزاتیو و داتیو در آلمانی

در این آموزش قصد داریم با آرتیکل ها در زبان آلمانی و صرف آنها در حالت های نومیناتیو، آکوزاتیو و داتیو آشنا شویم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 5 دقیقه
آشنایی با آرتیکل های نومیناتیو، آکوزاتیو و داتیو در آلمانی
5 دقیقه

در این آموزش قصد داریم با آرتیکل ها در زبان آلمانی و صرف آنها در حالت های نومیناتیو، آکوزاتیو و داتیو آشنا شویم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
اصطلاحات رستوران در آلمانی

اصطلاحات رستوران در آلمانی

در این آموزش به اصطلاحات رایج و روزمره در رستوران به زبان آلمانی می پردازیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 5 دقیقه
اصطلاحات رستوران در آلمانی
5 دقیقه

در این آموزش به اصطلاحات رایج و روزمره در رستوران به زبان آلمانی می پردازیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
آشنایی با اصطلاحات آشپزی و آشپزخانه در آلمانی

آشنایی با اصطلاحات آشپزی و آشپزخانه در آلمانی

در این آموزش قصد داریم با اصطلاحات رایج در پخت غذا در کشور آلمان آشنا شویم و در انتها وسایل موجود در آشپزخانه را معرفی کنیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 5 دقیقه
آشنایی با اصطلاحات آشپزی و آشپزخانه در آلمانی
5 دقیقه

در این آموزش قصد داریم با اصطلاحات رایج در پخت غذا در کشور آلمان آشنا شویم و در انتها وسایل موجود در آشپزخانه را معرفی کنیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
تفاوت بین افعال abfahren, fortfahren,losfahren,wegfahren

تفاوت بین افعال abfahren, fortfahren,losfahren,wegfahren

در این آموزش قصد داریم به تفاوت بین افعال abfahren, fortfahren,losfahren,wegfahren و نحوه کاربرد آنها در جملات آلمانی بپردازیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفاوت بین افعال abfahren, fortfahren,losfahren,wegfahren
2 دقیقه

در این آموزش قصد داریم به تفاوت بین افعال abfahren, fortfahren,losfahren,wegfahren و نحوه کاربرد آنها در جملات آلمانی بپردازیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
خرید از سوپر مارکت در آلمانی (آشنایی با نحوه خرید و نام غذاها و اعداد)

خرید از سوپر مارکت در آلمانی (آشنایی با نحوه خرید و نام غذاها و اعداد)

در این مقاله قصد داریم نحوه خرید از سوپرمارکت در کشور آلمان و مکالمات رایج در این زمینه را مورد بررسی قرار بدیم و در انتها با نحوه خواندن اعداد آشنا شویم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 10 دقیقه
خرید از سوپر مارکت در آلمانی (آشنایی با نحوه خرید و نام غذاها و اعداد)
10 دقیقه

در این مقاله قصد داریم نحوه خرید از سوپرمارکت در کشور آلمان و مکالمات رایج در این زمینه را مورد بررسی قرار بدیم و در انتها با نحوه خواندن اعداد آشنا شویم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
چگونه خود را به آلمانی معرفی کنیم (مصاحبه کاری، ثبت نام)

چگونه خود را به آلمانی معرفی کنیم (مصاحبه کاری، ثبت نام)

در ادامه آموزش های قبلی به بررسی کامل تر از معرفی خود به زبان آلمانی می پردازیم و به حالتی می پردازیم که شما در یک موسسه باید خود را معرفی کنید یا فرم مربوط به اطلاعات هویتی را تکمیل کنید

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 10 دقیقه
چگونه خود را به آلمانی معرفی کنیم (مصاحبه کاری، ثبت نام)
10 دقیقه

در ادامه آموزش های قبلی به بررسی کامل تر از معرفی خود به زبان آلمانی می پردازیم و به حالتی می پردازیم که شما در یک موسسه باید خود را معرفی کنید یا فرم مربوط به اطلاعات هویتی را تکمیل کنید

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
چگونه خود را به آلمانی معرفی کنیم (آشنایی دو نفر)

چگونه خود را به آلمانی معرفی کنیم (آشنایی دو نفر)

در آموزش قبلی نکات کلی مربوط به معرفی خود به آلمانی را شرح دادیم در این آموزش قصد داریم به آشنایی دو نفر با یکدیگر بپردازیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 10 دقیقه
چگونه خود را به آلمانی معرفی کنیم (آشنایی دو نفر)
10 دقیقه

در آموزش قبلی نکات کلی مربوط به معرفی خود به آلمانی را شرح دادیم در این آموزش قصد داریم به آشنایی دو نفر با یکدیگر بپردازیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
راه هایی برای تشخیص اسامی مذکر در زبان آلمانی

راه هایی برای تشخیص اسامی مذکر در زبان آلمانی

در این آموزش راه هایی برای تشخیص اسامی مذکر در آلمانی معرفی می کنیم و در انتها اسامی معروف مذکر را لیست می کنیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 3 دقیقه
راه هایی برای تشخیص اسامی مذکر در زبان آلمانی
3 دقیقه

در این آموزش راه هایی برای تشخیص اسامی مذکر در آلمانی معرفی می کنیم و در انتها اسامی معروف مذکر را لیست می کنیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
آشنایی با اصطلاحلات رایج داخل هواپیما به زبان آلمانی

آشنایی با اصطلاحلات رایج داخل هواپیما به زبان آلمانی

در این آموزش با اصطلاحات رایج در کابین هواپیما به زبان آلمانی آشنا خواهیم شد

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 5 دقیقه
آشنایی با اصطلاحلات رایج داخل هواپیما به زبان آلمانی
5 دقیقه

در این آموزش با اصطلاحات رایج در کابین هواپیما به زبان آلمانی آشنا خواهیم شد

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
روش های کاهش حجم زباله های بسته بندی محصولات

روش های کاهش حجم زباله های بسته بندی محصولات

یکی از مشکلات روزمره که سلامت محیط زیست را تهدید می کند بسته بندی ها در سوپرمارکت ها و خرید های اینترنتی می باشد. در این مستند به روش هایی برای کاهش حجم زباله می پردازد.

زمان مطالعه : 29 دقیقه
روش های کاهش حجم زباله های بسته بندی محصولات
29 دقیقه

یکی از مشکلات روزمره که سلامت محیط زیست را تهدید می کند بسته بندی ها در سوپرمارکت ها و خرید های اینترنتی می باشد. در این مستند به روش هایی برای کاهش حجم زباله می پردازد.

تفاوت بین اشکال مختلف فعل schicken و senden

تفاوت بین اشکال مختلف فعل schicken و senden

تفاوت بین اشکال مختلف فعل schicken و sendenدر این مقاله به نکات گرامری افعال schicken و senden و شکل های مختلف آنها پرداخته می شود

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 10 دقیقه
تفاوت بین اشکال مختلف فعل schicken و senden
10 دقیقه

تفاوت بین اشکال مختلف فعل schicken و sendenدر این مقاله به نکات گرامری افعال schicken و senden و شکل های مختلف آنها پرداخته می شود

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
آموزش اصطلاحات اداره پست در آلمانی

آموزش اصطلاحات اداره پست در آلمانی

آموزش اصطلاحات اداره پست در آلمانی. در این آموزش قصد داریم به اصطلاحات پست کردن نامه در کشور آلمان بپردازیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 10 دقیقه
آموزش اصطلاحات اداره پست در آلمانی
10 دقیقه

آموزش اصطلاحات اداره پست در آلمانی. در این آموزش قصد داریم به اصطلاحات پست کردن نامه در کشور آلمان بپردازیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
آشنایی با اصطلاحات بانکی و مبادله پول در آلمانی

آشنایی با اصطلاحات بانکی و مبادله پول در آلمانی

آشنایی با اصطلاحات بانکی و مبادله پول در آلمانی.در این آموزش شما با اصطلاحات روزمره در مراجعه به بانک و مبادله کردن پول در کشور آلمان آشنا می شوید

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 10 دقیقه
آشنایی با اصطلاحات بانکی و مبادله پول در آلمانی
10 دقیقه

آشنایی با اصطلاحات بانکی و مبادله پول در آلمانی.در این آموزش شما با اصطلاحات روزمره در مراجعه به بانک و مبادله کردن پول در کشور آلمان آشنا می شوید

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
پرسیدن آدرس یک مکان در آلمانی (Nach dem Weg fragen)

پرسیدن آدرس یک مکان در آلمانی (Nach dem Weg fragen)

چگونه یک آدرس را در آلمانی بپرسیم و چه پاسخ هایی دریافت می کنیم(Nach dem Weg fragen)

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 12 دقیقه
پرسیدن آدرس یک مکان در آلمانی (Nach dem Weg fragen)
12 دقیقه

چگونه یک آدرس را در آلمانی بپرسیم و چه پاسخ هایی دریافت می کنیم(Nach dem Weg fragen)

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
چگونه خود را به آلمانی معرفی کنیم (بخش اول)

چگونه خود را به آلمانی معرفی کنیم (بخش اول)

در این آموزش قصد داریم نکات گرامی در زبان آلمانی را که مربوط به چگونه معرفی کردن خود به آلمانی است، بررسی کنیم.

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 15 دقیقه
چگونه خود را به آلمانی معرفی کنیم (بخش اول)
15 دقیقه

در این آموزش قصد داریم نکات گرامی در زبان آلمانی را که مربوط به چگونه معرفی کردن خود به آلمانی است، بررسی کنیم.

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
آشنایی با اصطلاحات رایج در فرودگاه به زبان آلمانی

آشنایی با اصطلاحات رایج در فرودگاه به زبان آلمانی

در این آموزش قصد داریم با نحوه خرید بلیط و سوار شدن در هواپیما و اصطلاحات رایج در این زمینه آشنا بشیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 15 دقیقه
آشنایی با اصطلاحات رایج در فرودگاه به زبان آلمانی
15 دقیقه

در این آموزش قصد داریم با نحوه خرید بلیط و سوار شدن در هواپیما و اصطلاحات رایج در این زمینه آشنا بشیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
آموزش فعل های آلمانی با حرف اضافه (denken, entstehen, verlangen, gefallen, ...)

آموزش فعل های آلمانی با حرف اضافه (denken, entstehen, verlangen, gefallen, ...)

در این سری آموزش ها قصد داریم شما را با فعل های دارای حروف اضافه در زبان آلمانی و کاربرد آنها در جملات آشنا کنیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 8 دقیقه
آموزش فعل های آلمانی با حرف اضافه (denken, entstehen, verlangen, gefallen, ...)
8 دقیقه

در این سری آموزش ها قصد داریم شما را با فعل های دارای حروف اضافه در زبان آلمانی و کاربرد آنها در جملات آشنا کنیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
مروری بر سه آهنگ برتر الکس یولیگ

مروری بر سه آهنگ برتر الکس یولیگ

مروری بر سه آهنگ برتر الکس یولیگ، تقویت شنیداری آلمانی، به کمک همخوانی

زمان مطالعه : 20 دقیقه
مروری بر سه آهنگ برتر الکس یولیگ
20 دقیقه

مروری بر سه آهنگ برتر الکس یولیگ، تقویت شنیداری آلمانی، به کمک همخوانی