آموزش اصطلاحات اداره پست در آلمانی
بخش گفتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 10 دقیقه

آموزش اصطلاحات اداره پست در آلمانی

وقتی در کشور آلمان برای پست کردن یک نامه یا بسته وارد اداره پست می شویم با چه مسائلی روبرو می شویم😇

 

در این آموزش به بررسی کامل در این زمینه می پردازیم پس با ما همراه باشید👇👇👇

 

 

حالت اول) زمانی که شما می خواهید یک نامه یا پست کارت را ارسال کنید

 

Ich muss zum Postamt (zur Post)

من باید به اداره پست بروم.

Ich möchte einen Brief absenden

می می خواهم یک نامه ارسال کنم.


Ich möchte meiner Mutter eine Postkarte schicken

من می خواهم برای مادرم یک پست کارت ارسال کنم.


Ich kann sie nicht in den Briefkasten einwerfen

من نمی توانم آنها را در صندوق پستی بندازم.


Ich habe keine Briefmarken

من تمبر پستی ندارم.

 

Ich kann Briefmarken auf der Post kaufen.

من می توانم تمبر را از پست بخرم.

 

Da ist der Schalter.

آنجا گیشه (پست) هست.

 

Wie hoch ist das Porto?

هزینه پست چقدر است؟

 

Was kostet ein Brief nach Portugal?

هزینه پست یک نامه به کشور پرتغال چقدر است؟

 

Was kostet ein Brief in die Vereinigten Staaten? Per Luftpost kostet es 3,90 €.

هزینه پست یک نامه به کشور ایالات متحده آمریکا چقدر است؟ از طریق پست هوایی 3.90 یورو هزینه دارد.

 

Ich möchte zwei Briefmarken zu drei Euro.

من دو عدد تمبر 3 یورویی می خواهم.

 

Ich möchte den Brief per Einschreiben schicken.

من می خواهم نامه را با پست سفارشی ارسال کنم.

 

 

Auf den Briefumschlag muss ich die Adresse des Empfängers schreiben.

 

من باید روی پاکت نامه آدرس گیرنده را بنویسم.

 

Die Adresse (Anschrift) des Empfängers/Absenders steht auf dem Brief.

 

آدرس گیرنده/ فرستنده روی نامه نوشته می شود.

 

Ich schreibe meine Postleitzahl.

من کد پستی خود را می نویسم.

 

 

 

حالت دوم) زمانی که شما می خواهید یک نامه یا پست کارت را ارسال کنید

 

Ich möchte ein Paket abschicken/ absenden.

من می خواهم یک بسته ارسال کنم.

 

Wie viel wiegt es? Wie schwer ist es?

وزن آن چقدر است؟

 

Ich kann es wiegen.

من می توانم آن را وزن کنم.

 

Ich kann es auf die Waage legen.

من می توانم آن را روی ترازو بگذارم.

 

Möchten Sie es versichern?

آیا تمایل دارید آن را بیمه کنید؟

 

Ist der Inhalt zerbrechlich?

آیا محتوا شکستی می باشد؟

 

Bitte, füllen Sie eine Zollerklärung aus.

لطفا اظهارنامه گمرکی را پر کنید.

 

Wann kommt es an?
    Per Flugzeug dauert es fünf Tage
    Auf dem Landweg dauert es sechs Wochen

 

چه موقع می رسه؟

با هواپیما 5 روز طول می کشه.

از طریق ارسال زمینی 6 هفته طول می کشه.

 

 

چند عبارت پرکاربرد دیگر

 

Ist Post für mich gekommen?

آیا پست من آمده است


Die Post wird täglich außer sonntags ausgetragen

پست روزانه بغیر از یکشنبه ها توزیع می شود


Der Briefträger kommt vormittags.

پستچی پیش از ظهر می آید


Gibt es hier Postfächer

آیا اینجا صندوق پست وجود دارد؟


Wo gibt es Zahlungsanweisungen?

کجا حواله های پرداختی را دریافت کنم؟

 

 

و در انتها معنی کلماتی که یاد گرفتیم را یک بار دیگر مرور می کنیم😎

 

 

دانلود فایل جدول