در حال بارگذاری...
    قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

قوانین و مقررات وبْآموزگار

آموزش مجازی بی شک یکی از روش های آموزشی موثر و کارآمد در راستای یادگیری و کمک به تقویت مهارت های از پیش یادگرفته شده است، در این حوزه بی شک وجود یک  چهارچوب منظم که در راستای آن بتوان به انسجام ذهنی مناسب برای یادگیری حداکثر مطالب ارائه شده رسید حس  می شد.  وبآموزگار فرصتی طلایی برای همه ی دانشجویان و فعالان آموزشی است که بتوانند مطالب علمی آموزشی را فراگیری کرده و یا آنها را به اشتراک گذاشته  و از وجود محیطی متناسب با آموختن حداکثر استفاده را بکنند.

 

مزایای وبآموزگار نسبت به سایر آموزشگاه های مجازی برای دانشجویان:

وبـآموزگار فرصتی طلایی برای یادگیری ساختارمنده ی دانشجویان است که در راستای آن و ارتباطات در نظر گرفته شده  تجربه ای لذت بخش از آموزشی مجازی داشته باشند.

از جمله مزایای وبآموزگار برای آموزگاران فعال:

الف) اشتراک بلند مدت:

با خرید هر دوره حق استفاده ی 6 ماه و هر جزوه حق استفاده 1 ماه به دانشجویان تعلق خواهد گرفت. دانشجویان می توانند در این بازه یادگیری خود را در پروفایل آموزشی خود شروع کرده و در صورت تمایل آن ها را حذف و یا محتوای جدیدی به انها اضافه کنند .

ب) آموزشی مجازی در ساختاری  هوشمندانه :

ساختار دوره ها، بخش بندی درس ها و محتوای ارائه شده در آن ها و همچنین ساختار جزوه ها و بخش بندی محتوای ارائه شده در آن ها به صورتی منحصر به فرد جهت انسجام ذهنی بیشتر با قابلیت پیام نگاری دورن محتوایی برای دانشجویان اختصاصی شده است که متناسب با محتوای ارائه شده از طرف آموزگاران، امکان استفاده از هرگونه محتوای متنی و همچنین فایلی از جمله فیلم، وویس و انواع فایل های به اشتراک گذاشته شده برای دانشجویان میسر می شود. 

پ) ارتباطات پیام نگاری عمومی:

در راستای ارتباطی بیشتر، فی مابین دانشجویان و آموزگاران امکان ارتباط پیامی در سطح عمومی علاوه بر ارتباطات دورن محتوایی وجود دارد که همچنین دانشجویان  بتوانند با مشاهده پروفایل آموزگاران، در داشبرد مدیریتی خود، از آخرین محتوای منتشر شده از طرف آموزگاران با خبر شده و در جهت خرید محتوای جدید از آنان بهره مند شوند.  

ت) پشتیبانی منحصر به فرد:

در راستای هرگونه از مشکل های احتمالی که برای دانشجویان امکان رخداد آن وجود دارد، سیستم پشتیبانی دورن ساختاری تعبیه شده که دانشجویان بتوانند از مشاوره و کمک های ثانویه ی کارشناسان بهره مند شوند.

ث) مدیریت مالی:

 مدیریتی برای مشاهده فاکتور های محتوای خریداری و هزینه های صرف شده برای محتوای خریداری شدهی  دورن سیستمی است که برای دانشجویان تعبیه شده است.

 

مزایای وبآموزگار نسبت به سایر آموزشگاه های مجازی برای آموزگاران:

وبـآموزگار فرصتی طلایی برای آموزگاران دارنده محتوای آموزشی است، که بتوانند به صورت مستقل تحت چهارچوب های تعیین شده شروع به فعالیت آموزشی کرده و محتوای خود را به فروش بر سانند.

از جمله مزایای وبآموزگار برای آموزگاران فعال:

الف) پنل مدیریتی اختصاصی برای اشتراک گذاری مطالب آموزشی

ب) امکان ایجاد پروفایل عمومی برای شناساندن خود در فضای مجازی

پ) سیستم هوشمند ایجاد دوره ها و جزوه ها همراه با قابلیت پیامنگاری دورن دوره ای و جزوه ای بین انواع کاربران خریدار(دانشجویان و یا آموزگاران) و همچنین مدیریت مالی درون دوره ای و یا جزوه ای

ت) سیستم هوشمند ساخت محتوای آموزشی دوره ها و جزوه ها با قابلیت نمایش فایل های ویدئویی و صوتی و همچینین آپلود انواع فایل های آموزشی به همراه ویرایش گرا های پیشرفته متنی برای رسیدن به بهترین ساختار آموزشی برای ارائه ی محتوای آموزشی

ث) سیستم پشتیبانی اختصاصی برای محتوای آموزشی و همچینین سیستم پشتیبانی عمومی

ج) امکان خرید محتوای آموزشی سایر آموزگاران و ایجاد ارتباطی موثر بین آموزگاران با آموزگارانی دیگر

چ) پنل میدیریتی اختصاصی برای پیام نگاری با دانشجویان به صورت عمومی و همچنین کاربری

ح) سیستم مدیریت مالی و پرداخت حقوق هوشمند با قابلیت مشاهده آخرین محتوای فروخته شده ی ارائه شده و همچنین فاکتور های ماهانه به همراه ریز جزئیات پرداخت