در حال بارگذاری...

بخش شنیداری زبان آلمانی

روش های کاهش حجم زباله های بسته بندی محصولات

روش های کاهش حجم زباله های بسته بندی محصولات

یکی از مشکلات روزمره که سلامت محیط زیست را تهدید می کند بسته بندی ها در سوپرمارکت ها و خرید های اینترنتی می باشد. در این مستند به روش هایی برای کاهش حجم زباله می پردازد.

زمان مطالعه : 29 دقیقه
روش های کاهش حجم زباله های بسته بندی محصولات
29 دقیقه

یکی از مشکلات روزمره که سلامت محیط زیست را تهدید می کند بسته بندی ها در سوپرمارکت ها و خرید های اینترنتی می باشد. در این مستند به روش هایی برای کاهش حجم زباله می پردازد.

مروری بر سه آهنگ برتر الکس یولیگ

مروری بر سه آهنگ برتر الکس یولیگ

مروری بر سه آهنگ برتر الکس یولیگ، تقویت شنیداری آلمانی، به کمک همخوانی

زمان مطالعه : 20 دقیقه
مروری بر سه آهنگ برتر الکس یولیگ
20 دقیقه

مروری بر سه آهنگ برتر الکس یولیگ، تقویت شنیداری آلمانی، به کمک همخوانی