در حال بارگذاری...

بخش گفتاری زبان آلمانی

پرسیدن آدرس یک مکان در آلمانی (Nach dem Weg fragen)

پرسیدن آدرس یک مکان در آلمانی (Nach dem Weg fragen)

چگونه یک آدرس را در آلمانی بپرسیم و چه پاسخ هایی دریافت می کنیم(Nach dem Weg fragen)

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 1 دقیقه
پرسیدن آدرس یک مکان در آلمانی (Nach dem Weg fragen)
1 دقیقه

چگونه یک آدرس را در آلمانی بپرسیم و چه پاسخ هایی دریافت می کنیم(Nach dem Weg fragen)

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
آشنایی با اصطلاحات رایج در فرودگاه

آشنایی با اصطلاحات رایج در فرودگاه

در این آموزش قصد داریم با نحوه خرید بلیط و سوار شدن در هواپیما و اصطلاحات رایج در این زمینه آشنا بشیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 20 دقیقه
آشنایی با اصطلاحات رایج در فرودگاه
20 دقیقه

در این آموزش قصد داریم با نحوه خرید بلیط و سوار شدن در هواپیما و اصطلاحات رایج در این زمینه آشنا بشیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار