در حال بارگذاری...

بخش گفتاری زبان آلمانی

تفاوت بین افعال abfahren, fortfahren,losfahren,wegfahren

تفاوت بین افعال abfahren, fortfahren,losfahren,wegfahren

در این آموزش قصد داریم به تفاوت بین افعال abfahren, fortfahren,losfahren,wegfahren و نحوه کاربرد آنها در جملات آلمانی بپردازیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 2 دقیقه
تفاوت بین افعال abfahren, fortfahren,losfahren,wegfahren
2 دقیقه

در این آموزش قصد داریم به تفاوت بین افعال abfahren, fortfahren,losfahren,wegfahren و نحوه کاربرد آنها در جملات آلمانی بپردازیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
چگونه خود را به آلمانی معرفی کنیم (مصاحبه کاری، ثبت نام)

چگونه خود را به آلمانی معرفی کنیم (مصاحبه کاری، ثبت نام)

در ادامه آموزش های قبلی به بررسی کامل تر از معرفی خود به زبان آلمانی می پردازیم و به حالتی می پردازیم که شما در یک موسسه باید خود را معرفی کنید یا فرم مربوط به اطلاعات هویتی را تکمیل کنید

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 10 دقیقه
چگونه خود را به آلمانی معرفی کنیم (مصاحبه کاری، ثبت نام)
10 دقیقه

در ادامه آموزش های قبلی به بررسی کامل تر از معرفی خود به زبان آلمانی می پردازیم و به حالتی می پردازیم که شما در یک موسسه باید خود را معرفی کنید یا فرم مربوط به اطلاعات هویتی را تکمیل کنید

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
چگونه خود را به آلمانی معرفی کنیم (آشنایی دو نفر)

چگونه خود را به آلمانی معرفی کنیم (آشنایی دو نفر)

در آموزش قبلی نکات کلی مربوط به معرفی خود به آلمانی را شرح دادیم در این آموزش قصد داریم به آشنایی دو نفر با یکدیگر بپردازیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 10 دقیقه
چگونه خود را به آلمانی معرفی کنیم (آشنایی دو نفر)
10 دقیقه

در آموزش قبلی نکات کلی مربوط به معرفی خود به آلمانی را شرح دادیم در این آموزش قصد داریم به آشنایی دو نفر با یکدیگر بپردازیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
آشنایی با اصطلاحلات رایج داخل هواپیما به زبان آلمانی

آشنایی با اصطلاحلات رایج داخل هواپیما به زبان آلمانی

در این آموزش با اصطلاحات رایج در کابین هواپیما به زبان آلمانی آشنا خواهیم شد

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 5 دقیقه
آشنایی با اصطلاحلات رایج داخل هواپیما به زبان آلمانی
5 دقیقه

در این آموزش با اصطلاحات رایج در کابین هواپیما به زبان آلمانی آشنا خواهیم شد

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
آموزش اصطلاحات اداره پست در آلمانی

آموزش اصطلاحات اداره پست در آلمانی

آموزش اصطلاحات اداره پست در آلمانی. در این آموزش قصد داریم به اصطلاحات پست کردن نامه در کشور آلمان بپردازیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 10 دقیقه
آموزش اصطلاحات اداره پست در آلمانی
10 دقیقه

آموزش اصطلاحات اداره پست در آلمانی. در این آموزش قصد داریم به اصطلاحات پست کردن نامه در کشور آلمان بپردازیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
آشنایی با اصطلاحات بانکی و مبادله پول در آلمانی

آشنایی با اصطلاحات بانکی و مبادله پول در آلمانی

آشنایی با اصطلاحات بانکی و مبادله پول در آلمانی.در این آموزش شما با اصطلاحات روزمره در مراجعه به بانک و مبادله کردن پول در کشور آلمان آشنا می شوید

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 10 دقیقه
آشنایی با اصطلاحات بانکی و مبادله پول در آلمانی
10 دقیقه

آشنایی با اصطلاحات بانکی و مبادله پول در آلمانی.در این آموزش شما با اصطلاحات روزمره در مراجعه به بانک و مبادله کردن پول در کشور آلمان آشنا می شوید

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
پرسیدن آدرس یک مکان در آلمانی (Nach dem Weg fragen)

پرسیدن آدرس یک مکان در آلمانی (Nach dem Weg fragen)

چگونه یک آدرس را در آلمانی بپرسیم و چه پاسخ هایی دریافت می کنیم(Nach dem Weg fragen)

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 12 دقیقه
پرسیدن آدرس یک مکان در آلمانی (Nach dem Weg fragen)
12 دقیقه

چگونه یک آدرس را در آلمانی بپرسیم و چه پاسخ هایی دریافت می کنیم(Nach dem Weg fragen)

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
چگونه خود را به آلمانی معرفی کنیم (بخش اول)

چگونه خود را به آلمانی معرفی کنیم (بخش اول)

در این آموزش قصد داریم نکات گرامی در زبان آلمانی را که مربوط به چگونه معرفی کردن خود به آلمانی است، بررسی کنیم.

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 15 دقیقه
چگونه خود را به آلمانی معرفی کنیم (بخش اول)
15 دقیقه

در این آموزش قصد داریم نکات گرامی در زبان آلمانی را که مربوط به چگونه معرفی کردن خود به آلمانی است، بررسی کنیم.

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
آشنایی با اصطلاحات رایج در فرودگاه به زبان آلمانی

آشنایی با اصطلاحات رایج در فرودگاه به زبان آلمانی

در این آموزش قصد داریم با نحوه خرید بلیط و سوار شدن در هواپیما و اصطلاحات رایج در این زمینه آشنا بشیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 15 دقیقه
آشنایی با اصطلاحات رایج در فرودگاه به زبان آلمانی
15 دقیقه

در این آموزش قصد داریم با نحوه خرید بلیط و سوار شدن در هواپیما و اصطلاحات رایج در این زمینه آشنا بشیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
آشنایی با چند اصطلاح آلمانی(بخش اول)

آشنایی با چند اصطلاح آلمانی(بخش اول)

آشنایی با چند اصطلاح رایج در زبان آلمانیدر این سری آموزش ها قصد داریم اصطلاحات رایج در زبان آلمانی را بررسی کنیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 4 دقیقه
آشنایی با چند اصطلاح آلمانی(بخش اول)
4 دقیقه

آشنایی با چند اصطلاح رایج در زبان آلمانیدر این سری آموزش ها قصد داریم اصطلاحات رایج در زبان آلمانی را بررسی کنیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار