در حال بارگذاری...

گرامر زبان آلمانی

حروف اضافه افعال آلمانی(بخش اول)

حروف اضافه افعال آلمانی(بخش اول)

آشنایی با حروف اضافه افعال در آلمانی( بخش اول)

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 8 دقیقه
حروف اضافه افعال آلمانی(بخش اول)
8 دقیقه

آشنایی با حروف اضافه افعال در آلمانی( بخش اول)

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
آشنایی با افعال آلمانی پرکاربرد(بخش اول)

آشنایی با افعال آلمانی پرکاربرد(بخش اول)

در این سری آموز ش ها قصد داریم شما را با افعال پرکاربرد آلمانی و کاربرد آنها در جملات و اصطلاحات آشنا کنیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار
زمان مطالعه : 1 دقیقه
آشنایی با افعال آلمانی پرکاربرد(بخش اول)
1 دقیقه

در این سری آموز ش ها قصد داریم شما را با افعال پرکاربرد آلمانی و کاربرد آنها در جملات و اصطلاحات آشنا کنیم

 مدیر وب آموزگار
مدیر وب آموزگار