در حال بارگذاری...

محتوای رسانه ای

زیرنویس همزمان آلمانی و فارسی
فیلم کریستوفر رابین دوبله آلمانی Christopher Robin 2018
زیرنویس همزمان آلمانی و فارسی
فیلم هوش مرکزی دوبله آلمانی Central Intelligence 2016
زیرنویس همزمان آلمانی و فارسی
فیلم تبعیض دوبله آلمانی Elysium 2013
زیرنویس همزمان آلمانی و فارسی
فیلم مکس دیوانه جاده خشم Mad Max Fury Road 2015
زیرنویس همزمان آلمانی و فارسی و دارای صوت 768 کیلوبایت بر ثانیه
فیلم استخراج 2 دوبله آلمانی Extraction 2 2023
زیرنویس همزمان آلمانی و فارسی
فیلم استخراج 1 دوبله آلمانی Extraction 2020
به همراه زیرنویس هارد ساب آلمانی
فصل اول سریال آلمانی Deadlines
زیرنویس همزمان آلمانی و فارسی و دارای صوت 640 کیلوبایت بر ثانیه
فیلم گارد ساحلی دوبله آلمانی Baywatch 2017
زیرنویس همزمان آلمانی و فارسی
فیلم فانوس سبز دوبله آلمانی Green Lantern 2011
زیرنویس همزمان آلمانی و فارسی
فیلم پارکر دوبله آلمانی Parker 2013
زیرنویس همزمان آلمانی و فارسی
کالکشن فیلم هری پاتر دوبله آلمانی Harry Potter
زیرنویس همزمان آلمانی و فارسی
فیلم گتسبی بزرگ دوبله آلمانی The Great Gatsby 2013
به همراه زیرنویس سافت ساب آلمانی
فیلم آلمانی verliebt in amsterdam 2017
به همراه زیرنویس سافت ساب آلمانی
فیلم رنفیلد دوبله آلمانی Renfield 2023
به همراه زیرنویس سافت ساب آلمانی
فیلم نجات دوبله آلمانی Lockout 2012
به همراه زیرنویس سافت ساب آلمانی
فیلم فراموشی دوبله آلمانی Oblivion 2013