در حال بارگذاری...

مقالات آموزشی زبان آلمانی

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abfahren)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abfahren)

بیشتر بخوانید icon

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Aberkennen)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Aberkennen)

بیشتر بخوانید icon

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abdrücken)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abdrücken)

بیشتر بخوانید icon

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abdrehen)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abdrehen)

بیشتر بخوانید icon

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abdrängen)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abdrängen)

بیشتر بخوانید icon

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abdichten)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abdichten)

بیشتر بخوانید icon

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abdanken)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abdanken)

بیشتر بخوانید icon

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abbrennen)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abbrennen)

بیشتر بخوانید icon

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abbuchen)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abbuchen)

بیشتر بخوانید icon

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abbrechen)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abbrechen)

بیشتر بخوانید icon

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abblenden)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abblenden)

بیشتر بخوانید icon

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abblättern)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abblättern)

بیشتر بخوانید icon

آشنایی با افعال پرکاربرد آلمانی(Abbilden)

آشنایی با افعال پرکاربرد آلمانی(Abbilden)

بیشتر بخوانید icon

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abbiegen)

آشنایی با افعال پرکاربرد آلمانی(Abbiegen)

بیشتر بخوانید icon

آشنایی با افعال پرکاربرد المانی(Abbestellen)

آشنایی با افعال پرکاربرد المانی(Abbestellen)

بیشتر بخوانید icon

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abbekommen)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abbekommen)

بیشتر بخوانید icon

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی (Abbeißen)

آشنایی با فعل های پرکاربرد آلمانی (Abbeißen)

بیشتر بخوانید icon

آشنایی با اصطلاحات رایج در فرودگاه

در این آموزش قصد داریم با نحوه خرید بلیط و سوار شدن در هواپیما و اصطلاحات رایج در این زمینه آشنا بشیم

بیشتر بخوانید icon

حروف اضافه افعال آلمانی(بخش اول)

آشنایی با حروف اضافه افعال در آلمانی( بخش اول)

بیشتر بخوانید icon

آشنایی با چند اصطلاح آلمانی(بخش اول)

آشنایی با چند اصطلاح رایج در زبان آلمانی

بیشتر بخوانید icon

آشنایی با افعال آلمانی پرکاربرد(بخش اول)

در این سری آموز ش ها قصد داریم شما را با افعال پرکاربرد آلمانی و کاربرد آنها در جملات و اصطلاحات آشنا کنیم

بیشتر بخوانید icon

مروری بر سه آهنگ برتر الکس یولیگ

مروری بر سه آهنگ برتر الکس یولیگ، تقویت شنیداری آلمانی، به کمک همخوانی

بیشتر بخوانید icon