در حال بارگذاری...
آشنایی با چند اصطلاح آلمانی(بخش اول)
بخش گفتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 4 دقیقه

آشنایی با چند اصطلاح آلمانی(بخش اول)

یکی از راه های درک بهتر یک زبان آشنایی با اصطلاحات عامیانه آن زبان هست که هم در محاوره و هم در نوشتنار استفاده می شود. از این رو چند اصطلاح پر کاربرد آلمانی را در ادامه بیان میکنیم

 

Ich war nicht bei der Sache                                                   حواسم جمع نبود

 

was hältst du davon                                                     نظرت در این مورد چیه؟

 

Das war es mal!                                                                                !همین بود

 

Das lohnt sich bestimmt.                                                   قطعا ارزشش را دارد

 

wie damals!                                                                                     مثل همیشه

 

Bleib so, wie du bist                                                                          زنده باشی

 

Das ist total ungerecht                                                        کاملا ناعادلانه است

 

Das macht mir gar nicht aus                                                     برام مهم نیست

 

gern geschehen                                                                                قابلی نداره

 

Hält die klappe                                                                                  ساکت شو

 

Ich verlasse mich auf dich                                             من روی تو حساب میکنم

 

Mach mich nicht an!                                                              !دست از سرم بردار 

 

 

در آموزش های آلمانی بعدی با اصطلاحات بیشتری آشنا خواهیم شد. سعی کنید اصطلاحات آلمانی را به ذهن بسپارید و در گفتار و نوشتار از آنها استفاده کنید که موجب رشد مهارت شما در زبان خواهد شد