در حال بارگذاری...
    مشخصات خبر، مقاله

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablehnen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablehnen)

این فعل به معنی قبول نکردن یا امتناع کردن می باشد

 

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Er lehnte den Vorschlag schlichtweg ab.

او با قطعیت این پیشنهاد را رد کرد

اضافه کردن نظر جدید

به این مقاله امتیاز دهید