در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی  (Ablehnen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablehnen)

این فعل به معنی قبول نکردن یا امتناع کردن می باشد

 

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Er lehnte den Vorschlag schlichtweg ab.

او با قطعیت این پیشنهاد را رد کرد