در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablegen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablegen)

این فعل به معنی لباس از تن درآوردن یا چیزی را از خود دور کردن می باشد مثل برداشتن کلاه 

 

 

 

این فعل به معنی چیزی را کنار گذاشتن می باشد مثل یک عادت قدیمی

 

 

گاهی این فعل به معنی چیزیست که برای نگهداری در جایی قرار داده شود یا نظم و ترتیب دادن می باشد مثل پردازش یک داده در کامپیوتر 

 

 

 

گاهی اوقات این فعل برای یک حیوان مانند سگ بکار می رود که روی زمین دراز بکشد و منتظر بماند

 

 

گاهی اوقات این فعل برای کشتی بکار می رود که از اسکله دور می شود

 

 

گاهی اوقات هم این فعل به معنی انجام دادن می باشد

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Dieser Fall wird jetzt abgelegt

این مورد اکنون کنار گذاشته می شود

 

 

Er legte sein Sakko ab

او کاپشنش را درآورد

 

 

 Du hast deine schlechte Angewohnheit noch immer nicht abgelegt

هنوز عادت ناپسندت را ترک نکرده ای

 

 

 Morgen lege ich die Prüfung in Schwedisch ab

فردا در امتحان سوئدی شرکت می کنم

 

 

Das Schiff hatte in der Nacht abgelegt

کشتی در شب اسکله را ترک کرده بود