در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablaufen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablaufen)

این فعل به معنی به طور پیوسته از مکانی دور شدن یا در جستجوی چیزی در یک راستا دویدن می باشد

 

 

این فعل در ورزش به معنی استارت چیزی را زدن می باشد

 

این فعل همچنین به معنی خالی شدن چیزی از مایعات یا جاری شدن یا به جریان افتادن می باشد

das Wasser aus der Wanne ablaufen

آب وان حمام تخلیه می شود

 

 

این فعل همچنین به معنی پایان یافتن مهلت چیزی یا از اعتبار ساقط شدن می باشد

 

 

گاهی اوقات این فعل به معنی پیش رفتن می باشد

 

گاهی اوقات به معنی راه رفتن در کنار چیزی با هدف بررسی و کنترل می باشد مثل بازدید از یک جاده

 

گاهی اوقات به معنی فرسوده شدن کفش با پیاده روی طولانی می باشد

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

 

?wie ist die Diskussion abgelaufen

بحث چگونه پیش رفت؟

 

 

Das Wasser aus der Badewanne läuft nur noch sehr langsam ab, weil das Rohr fast vollständig verstopft ist.

آب وان حمام بسیار کند تخلیه می شود زیرا لوله تقریباً به طور کامل مسدود شده است.

 

 

 Die Mutter läuft den Schulweg gemeinsam mit ihren Kindern ab, damit sie ihn sich einprägen können

مادر در کنار فرزندانش راه مدرسه را طی می کند تا آنها بتوانند آن (راه مدرسه) را در ذهن خود ثبت کنند

 

 

Alberts Reisepass ist abgelaufen.

مهلت پاسپورت آلبرت پایان یافته است

 

 

Den Käse würde ich nicht mehr essen. Das Verfallsdatum ist vor 5 Wochen abgelaufen

دیگر پنیر نمی خورم. تاریخ انقضای آن 5 هفته پیش پایان یافته است

 

 

 

یک اصطلاح آلمانی با این فعل

 

jemandem den Rang ablaufen

به معنی پیر جلوه دادن کسی می باشد