در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablagern)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Ablagern)

این فعل به معنی به جا ماندن چیزی در طبیعت می باشد یا رسوب کردن یا ته نشین شدن می باشد

 

 

این فعل به معنی چیزیست که با جا افتادن در گذر زمان کیفیت آن بهتر شود مثل شراب

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Der Fluss lagert hier viel Geröll ab

رودخانه اینجا سنگریزه های بسیاری به جا می گذارد