در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abladen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abladen)

این فعل به معنی باری را از جایی تخلیه کردن می باشد

 

 

Müll abladen verboten

ریختن زباله ممنوع

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Morgens um 5 war das Schiff voll abgeladen

کشتی در ساعت 5 به طور کامل تخیله شده بود