در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkühlen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkühlen)

این فعل به معنی خنک کردن یا خنک شدن می باشد

 

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

 Er holte einen Eimer kaltes Wasser, um den Motor abzukühlen

او یک سطل آب سرد برداشت تا موتور را خنک کند

 

 

Wenn die Nacht klar bleibt, wird es stark abkühlen

اگر شب هوا صاف باشد بسیار خنک تر می شود

 

 

Puste doch, dann kühlt der Tee schneller ab

فوت کن، چای سریعتر خنک می شود

 

 

 Nach seiner Lüge kühlte unsere Freundschaft merklich ab

پس از دروغ او، رفاقت ما به طرز قابل توجهی به سردی گرایید