در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkratzen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkratzen)

این فعل به معنی حذف کردن یا زودودن چیزی از جایی با خراشیدن آن می باشد

 

 

 این فعل در زبان عامیانه به معنی مردن یا فوت کردن می باشد

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Er hat alte Farbe abgekratzt

او رنگ قدیمی را خراشیده است

 

 

 Im Krieg sind die Menschen reihenweise abgekratzt, nur um ein kleines Waldstück zu erobern

در جنگ انسان ها دسته دسته درگذشتند تا تکه ای کوچک از جنگل را فتح کنند