در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkoppeln)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی (Abkoppeln)

این فعل به معنی چیزی را از یک مجموعه جدا کردن می باشد می باشد مثل رها کردن یک حیوان از بند یا جدا کردن دو ریل قطار

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Warum Deutschland sich nicht von der Welt abkoppeln sollte

چرا آلمان نباید خود را از جهان جدا کند

 

 

Sie koppelte den Hund ab

او سگ را رها کرد

 

 

EU-Plan koppelt Russland vom SWIFT-System ab

طرح اتحادیه اروپا روسیه را از سیستم سوئیفت جدا می کند

 

 

Bitcoin soll sich bald von traditionellen Märkten abkoppeln

بیت کوین باید خود را از بازارهای سنتی جدا کند