در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abknicken)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abknicken)

این فعل به معنی خماندن یا با خم کردن چیزی را شکستن یا قطع کردن می باشد

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Sein Kopf ist seitlich abgeknickt

سرش به سمت پهلو خم شده است