در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abknallen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abknallen)

این فعل به معنی شلیک کردن می باشد

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Die Garde legte die Gewehre an und knallte sie den Himmel ab

گارد تفنگ ها خود را بلند کردند و به سمت آسمان شلیک کردند