در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abklopfen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abklopfen)

این فعل به معنی زدودن چیزی از جایی با ضربه زدن یا تکاندن می باشد مثل تکاندن خاک از روی لباس با ضربه زدن 

 

 

این فعل به معنی نوعی معاینه در پزشکی می باشد که با کوبیدن همراه می باشد

 

 

همچنین به معنی علامتیست که رهبر یک گروه ارکستر برای قطع موسیقی می دهد

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Er kolpft den Schnee vom Mantel ab

او برف را از روی کتش می تکاند

 

 

Die Ärztin klopft die Brust des Patienten mit dem Finger ab

دکتر با انگشتش به سینه بیمار ضربه می زند