در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abheben)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abheben)

این فعل به معنی برداشتن پول از حساب می باشد

 

این فعل به معنی چیزی از زمین بلند شدن یا چیزی را از جایی برداشتن می باشد مثل یک هواپیما یا یک موشک

 

Abheben in der Wüste

بلند شدن از صحرا

 

این فعل در بازی ورق به معنی برداشتن یک کارت از ورق های چیده شده می باشد

Karten [von einem Kartenspiel] abheben

کارتی را در یک بازی برداشتن

 

 

از این فعل در بافندگی با نخ کاموا همه استفاده می شود

Rechte/Linke Maschen abheben

حلقه راست یا چپ را برداشتن

 

 

گاهی این فعل در معانی چیزی را مورد توجه قرار دادن، چیزی از اطراف متفاوت بودن و مشخص ساختن بکار می رود

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

 Kannst du mal den Deckel vom Topf abheben?

آیا می توانید درب قابلمه را بردارید؟

 

 

 

Das Flugzeug hebt ab, wenn es die nötige Geschwindigkeit erreich hat

هواپیما زمانی که به سرعت مناسب برسد از روی زمین بلند می شود

 

 

 

Wir müssen dringend etwas Geld abheben

ما باید فوری مقداری پول برداشت کنیم

 

 

 

Die Ruhe die sie ausstrahlt, hebt sich von der Hektik der anderen ab

آرامشی که از او منتشر می شود از هیاهوی دیگران متمایز است

 

 

 

 Nun verstehe ich, Sie heben auf die finanzielle Belastung ab!

اکنون متوجه شدم شما بار مالی را مورد متوجه قرار می دهید