در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhauen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhauen)

این فعل به معنی چیزی را قطع کردن یا با تبر قطع کردن می باشد

 

 

این فعل به معنی از جایی فرار کردن می باشد مثل فرار کردن از خانه یا از مرز

von zu Hause abhauen

از خانه فرار کردن

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

Ich haute die Äste mit der Axt ab

من شاخه ها را با تبر قطع کردم

 

 

Sie sind über die Grenze abgehauen

آنها از مرز فرار کردند