در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhängen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhängen)

این فعل به معنی بستگی داشتن یا تحت تسلط کسی بودن می باشد

 

این فعل به معنی آویزان کردن گوشت جهت نرم شدن آن می باشد

 

گاهی اوقات این فعل به معنی در یک فضای آرام تجدید قوا کردن می باشد

Einfach mal abhängen

 

sportlich abhängen

 

 

همچنین از این فعل برای نصب سقف کاذب استفاده می شود

die Decke abhängen 

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Das hängt davon ab, wie das Wetter wird

این بستگی به شرایط آب و هوایی دارد

 

 

 Er hängt wirtschaftlich von seinen reichen Eltern ab

او از لحاظ مالی به والدین پولدارش وابسته است

 

🔔زمانی که این فعل به معنای بستگی داشتن باشد باید از von+Dativ استفاده شود

 

 

Der Hase kann mehrere Tage abhängen

آن خرگوش می تواند چند روز آویزان شود