در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abgewöhnen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abgewöhnen)

این فعل به معنی ترک عادت کردن یا کسی را مجبور به ترک عادت کردن می باشد

 

Rauchen abgewöhnen 

سیگار را ترک کردن

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Es dauerte lange, dem Kind diese Unart abzugewöhnen

مدت زیادی طول کشید که این کودک عادت ناپسندش را ترک کرد