در حال بارگذاری...
    مشخصات خبر، مقاله

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abgeben)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abgeben)

این فعل به معنی تحویل دادن چیزی به کسی می باشد مثل تحویل نامه یا تحویل دادن چیزی برای نگهداری از آن مثل تحویل لباس به مسئول یک رختکن

 

این فعل به معنی با کسی چیزی را تقسیم کردن می باشد

 

در ورزش به معنی واگذار کردن توپ به هم تیمی می باشد مثل پاس دادن در فوتبال یا یک ست را واگذار کردن مثل والیبال

 

گاهی اوقات به معنی انتشار یافتن گرما از یک جسم مثل گرمای بخاری یا انتشار امواج رادیویی می باشد

 

 در عامیانه نیز به معنی ایفای یک نقش خاص در یک صحنه نمایش می باشد

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

die bearbeiteten Daten werden per Mausklick an den Zentralspeicher abgegeben

داده های پردازش شده با یک کلیک ماوس به مرکز ذخیره سازی مرکزی تحویل می شوند

 

 

Er gibt von seinem Verdienst keinen Cent an den Haushalt ab

او یک سنت از درآمد خود را با خانواده تقسیم نمی کند

 

 

Wenn er doch (den Ball) abgegeben hätte

اگر توپ را پاس داده بود

 

 

Auch den zweiten Satz hat er abgegeben

او ست دوم را نیز واگذار کرده است

 

 

der Ofen gibt genügend Wärme ab

اجاق به اندازه کافی گرما ایجاد می کند

 

 

Sie müssen den Mantel in der Garderobe abgeben

شما باید پالتو را به رختکن تحویل دهید

 

 

یک اصطلاح کاربردی هم برای این فعل موجود هست😄

 

den Löffel abgeben

که به معنی مردن می باشد

اضافه کردن نظر جدید

به این مقاله امتیاز دهید