در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abfinden)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abfinden)

این فعل به معنی جلب رضایت کردن یا جبران مافات کردن می باشد

 

 

گاهی اوقات این فعل به معنی تسلیم شدن یا کنار آمدن با یک واقعیت می باشد

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Für diese Verluste muss sie noch abfinden

او هنوز باید این خسارت را جبران کند

 

 

Wir müssen uns wohl damit abfinden, dass die Energiekosten steigen

ما باید با این واقعیت کنار بیایم که هزینه های انرژی افزایش می یابد