در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhärten)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhärten)

این فعل به معنی سرسخت شدن یا مقاوم شدن می باشد

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

seinen Körper durch Sport abhärten

بدن او با ورزش مقاوم می شود