در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abklingen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abklingen)

این فعل به معنی از صدایی کاسته شدن یا فروکش کردن می باشد مثل فروکش کردن تب یا یک پاندمی

 

 

همچنین در علم فیزیک به معنی کاهش تشعشات رادیواکتیو می باشد

 

 

کاربرد این در فعل در جملات آلمانی

 

der Lärm klingt ab

سر و صدا فروکش می کند