در حال بارگذاری...
    مشخصات خبر، مقاله

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abklingen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abklingen)

این فعل به معنی از صدایی کاسته شدن یا فروکش کردن می باشد مثل فروکش کردن تب یا یک پاندمی

 

 

همچنین در علم فیزیک به معنی کاهش تشعشات رادیواکتیو می باشد

 

 

کاربرد این در فعل در جملات آلمانی

 

der Lärm klingt ab

سر و صدا فروکش می کند

 

 

 

 

اضافه کردن نظر جدید

به این مقاله امتیاز دهید