در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abjagen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abjagen)

این فعل به معنی با تعقیب و گریز چیزی را از کسی گرفتن می باشد

 

 

این فعل به معنی انسان یا حیوانی را وادار به تلاش کردن تا حد از پا افتادن می باشد مثل راندن اسب

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

die Polizei konnte den Dieben die Beute noch rechtzeitig abjagen

پلیس توانست مسروقه را به موقع از دزدان پس بگیرد

 

 

 Wenn wir die Hunde weiter so abjagen, werden sie nicht mehr lange durchhalten

اگر ما به گرداندن سگ ها ادامه دهیم، آنها بیشتر از این تاب نخواهند آورد