در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abholen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abholen)

این فعل به معنی به دنبال کسی رفتن و او را آوردن یا با کسی در مکانی قرار گذاشتن و از آنجا به جای دیگر رفتن می باشد

 

 

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Ich muss um vier Uhr die Kinder von der Schule abholen

من ساعت 4 باید بچه ها را از مدرسه برگردانم

 

 

Jeden Tag holte ihr Kollege sie in ihrem Büro zum Mittagessen in der Kantine ab

او هر روز همکارش را در اداره ملاقات می کند و برای ناهار به سالن غذاخوری می روند