در حال بارگذاری...
    مشخصات خبر، مقاله

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abholen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abholen)

این فعل به معنی به دنبال کسی رفتن و او را آوردن یا با کسی در مکانی قرار گذاشتن و از آنجا به جای دیگر رفتن می باشد

 

 

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Ich muss um vier Uhr die Kinder von der Schule abholen

من ساعت 4 باید بچه ها را از مدرسه برگردانم

 

 

Jeden Tag holte ihr Kollege sie in ihrem Büro zum Mittagessen in der Kantine ab

او هر روز همکارش را در اداره ملاقات می کند و برای ناهار به سالن غذاخوری می روند

اضافه کردن نظر جدید

به این مقاله امتیاز دهید