در حال بارگذاری...
آموزش با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhetzen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش با فعل های پرکاربرد آلمانی(Abhetzen)

این فعل به معنی با تلاش بسیار کاری را به پایان رساندن می باشد

 

 

همچنین به معنی جنب و جوش جانوران تا زمانی که خسته شوند می باشد مثل راندن یک اسب

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Die Hunde waren nach der Jagd völlig abgehetzt

سگ ها بعد از شکار کاملا خسته بودند

 

Sie musste sich sehr abhetzen, um den letzten Zug noch zu erwischen

او مجبور شد برای رسیدن به آخرین قطار تلاش زیادی کند