در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abführen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abführen)

این فعل به معنی به راه دیگر کشانیده شدن می باشد

 

 

گاهی این فعل به معنی توقیف و دستگیری توسط پلیس می باشد

 

 

گاهی این فعل به معنی به طور منظم پول پرداخت کردن می باشد مثل مالیات

 

 

برای برف روبی و تخلیه روده نیز از این فعل استففاده می شود

 

Schnee abführen

برف روبی

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Hier müssen zwei Wege nach links abführen, Waldwege

در اینجا دو مسیر باید به سمت چپ منتهی شود، مسیرهای جنگلی

 

 

Die Polizisten führen  den Verdächtigen  ab

افسران پلیس مظنونین را توقیف می کنند

 

 

Unternehmen müssen Steuern an den Staat abführen

شرکت ها باید به دولت مالیات بپردازند

 

🔔حرف اضافه ای که برای این فعل استفاده می شود طبق مثال بالا an  می باشد