در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abfragen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abfragen)

این فعل به معنی از طریق سوال معلومات کسی را سنجیدن یا از طریق سوال چیزی را یاد گرفتن یا جویا شدن می باشد

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Der Lehrer hat sie über die letzte Lektion abgefragt und ihre Noten aufgeschrieben

معلم درباره آخرین درس از او پرسید و نمراتش را یادداشت کرد

 

 

Ich muss den Kontostand über den Computer abfragen

من باید وضعیت حساب را در کامپیوتر پیگیری کنم(جویا شوم)