در حال بارگذاری...
    مشخصات خبر، مقاله

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abflachen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abflachen)

این فعل به معنی مسطح شدن یا هموار شدن چیزی یا مسطح کردن می باشد

 

 

همچنین به معنی بی ارزش شدن یا کم اهمیت شدن یا به میزان قابل توجهی کاهش یافتن چیزی می باشد مثل کم اهمیت شدن یک بیماری

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Die Kanten müssen noch weiter abgeflacht werden

لبه ها هنوز باید بیشتر صاف شوند

 

 

 Der Temperaturanstieg flachte sich schon nach der ersten Woche deutlich ab

دما پس از هفته اول به میزان قابل توجهی کاهش یافت

اضافه کردن نظر جدید

به این مقاله امتیاز دهید