در حال بارگذاری...
    مشخصات خبر، مقاله

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abfeuern)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abfeuern)

این فعل به معنی شلیک کردن با اسلحه یا هر وسیله جنگی دیگر مثل توپ یا راکت یا وسایل جشن آتش بازی می باشد

 

این فعل در ورزش به معنی با قدرت به یک توپ ضربه زدن نیز می باشد مثلا توپ فوتبال

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Der Schuss wird abgefeuert

گلوله شلیک می شود

اضافه کردن نظر جدید

به این مقاله امتیاز دهید