در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abdrücken)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abdrücken)

این فعل به معنی چکاندن چیزی مانند ماشه تفنگ یا دوربین عکاسی می باشد

 

معنی دیگر این چیزی را فشار دادن به منظور بررسی جریان هست مثل فشار دادن رگ های خونی

 

معنی دیگر این فعل کسی را محکم در آغوش گرفتن و فشار دادن می باشد

 

گاهی اوقات این فعل به معنی جریانی را قطع کردن می باشد مانند جریان آب یا گاز

 

گاهی اوقات به معنی با فشار چیزی را از خود دور کردن می باشد مثل هل دادن یک قایق

 

 

به ندرت در زبان محاوره ای به معنی پرداخت کردن نیز می باشد

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Bei dieser Kamera kann man nichts einstellen, man drückt einfach ab

با این دوربین نمی توان هیچ چیز را تنظیم کرد فقط باید ماشه آن را کشید

 

 

Er hat seine Freundin abgedrückt, nachdem er sie so lange nicht gesehen hatte

او دوستش را محکم در آغوش گرفته است بعد از اینکه مدت زیادی او را ندیده بود

 

 

Er drückte das Boot mit dem Fuß vom Ufer ab

او قایق را با پا از ساحل دور کرد

 

 

چند اصطلاح با این فعل

 

 jemandem das Herz abdrücken

این اصطلاح به معنی این هست که کسی را از لحاظ عاطفی تحت فشار شدید بذارید یا دل کسی را بشکنید

 

jemandem die Luft abdrücken

کسی را از لحاظ مالی به ورشکستگی بکشانید