در حال بارگذاری...
    مشخصات خبر، مقاله

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abdrehen)

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abdrehen)

این فعل به معنی با پیچاندن چیزی را بستن یا خاموش کردن و همچنین به معنی با پیچاندن چیزی را از جا کندن می باشد

 

das Wasser abdrehen

آب را بستن

 

همچنین به معنی مسیر را تغیر دادن می باشد

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

sie dreht einen Knopf vom Mantel ab

او یک دکمه پالتو را باز می کند

 

Um eine Kollision zu vermeiden, drehte die Boeing 747 ab

برای جلوگیری از برخورد بوئینگ 747 مسیرش را تغییر داد

 

Hast du das Gas abgedreht?

آیا گاز را بستی؟

 

چند اصطلاح برای این فعل🔔

 

jemandem den Hals abdrehen

 jemandem die Gurgel abdrehen

به معنی کسی را به ورشکستگی مالی سوق دادن یا به شوخی کسی را تهدید به کشتن کردن

 

sich den Hals abdrehen

به بدن خود کش و قوس دادن

 

jemandem den Geldhahn abdrehen

حمایت مالی از کسی را قطع کردن

 

jemandem die Luft abdrehen

کسی را به ورشکستگی مالی سوق دادن

 

 

اضافه کردن نظر جدید

به این مقاله امتیاز دهید