در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abdrängen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abdrängen)

این فعل به معنی کسی یا چیزی را با اعمار فشار از مسیری خارج کردن می باشد

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Der Autolenker drängte die Velofahrer von der Straße ab

راننده دوچرخه سوار را با اعمار فشار از خیابان خارج کرد