در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abbrennen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abbrennen)

این فعل به معنی چیزی هست که کامل بسوزه و از بین بره مانند یک خانه، یک شمع یا چوب کبریت یا غذایی که بسوزه و همچنین به معنی سوختن یا سوزانیدن

 

 

Der Wald ist abgebrannt

جنگل سوخته است

 

die Kerzen sind abgebrannt

شمع ها سوخته اند

 

ein Feuerwerk abbrennen

آتش بازی راه انداختن

 

یا هر چیزی که از آن آتش خارج شود مثل یک لوله تفنگ یا ابزار برش 

Unkraut abbrennen

زائده ها را سوزاندن

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Alle Streichhölzer bis auf eines waren abgebrannt

همه کبریت ها بجز یکی سوخته بود

 

Bevor die Feuerwehr ankam, waren die beiden Gebäude schon abgebrannt

قبل از اینکه آتش نشان ها برسند هر دو ساختمان سوخته بودند