در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abblättern)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abblättern)

این فعل به معنی پوسته پوسته شدن یا خشک شدن و ریزش برگ درختان هست

 

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

Die Blumen in der Vase blättern bereits ab

گل های داخل گلدان مشغول خشک شدن و ریختن هستند

 


Im Hausflur blättert die alte Ölfarbe ab

رنگ قدیمی داخل راهرو در حال پوسته پوسته شدن است