در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abbekommen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abbekommen)

این فعل زمانی به کار می رود که شما قسمتی از چیزی را به دست بیاورید مثل یک کیک که چند تکه شده باشد و هر کس بخشی از آن را بردارد

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

das Kuchen hat er in kleine Happen geschnitten, damit jeder etwas davon abbekommt

 

او کیک را به قطعات کوچک برش داده است تا هر کس یک تکه از آن را به دست بیاورد