در حال بارگذاری...
آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abbiegen)
بخش نوشتاری زبان آلمانی
  زمان مطالعه : 1 دقیقه

آموزش فعل های پرکاربرد آلمانی(Abbiegen)

این فعل به معنی پیچیدن یا دور زدن می باشد و بیشتر در رانندگی استفاده می شود

 

 

کاربرد این فعل در جملات آلمانی

 

An der übernächsten Kreuzung musst du links abbiegen

در تقاطع بعدی باید به سمت چپ بپیچید

 

 

🔔گاهی اوقات این فعل به معنی یک چیزی را با دست خم کردن هم هست

 

Der Klempner muss das Rohr erst abbiegen, ehe er es einbauen konnte

لوله کش باید ابتدا قبل از نصب لوله را خم کند 

 

 

🔔گاهی اوقات این فعل به معنی این هست که تصمیم کسی را تغییر بدید یا مانع انجام کاری بشد

 

Glücklicherweise habe ich Frau Siemer beschwichtigen und die ganze Angelegenheit noch abbiegen können

خوشبختانه من توانسته ام خانم سمیر را آرام کنم و کل قضیه می تواند تغییر کند